راهکارها

ما به شما راهکار ارائه می‌دهیم.

راهکارها

راهکارها

ما در بُعد پنجم معتقدیم که تنها محصولات را به مشتریان عرضه نمی‌کنیم؛ بلکه با تلفیق سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حوزه حضور و غیاب و کنترل دسترسی، راهکارهای متنوعی را در اختیار تمامی مجموعه‌ها، از شرکت‌های کوچک تا سازمان‌های بزرگ قرار می‌دهیم.

حضور و غیاب

ثبت زمان ورود و خروج پرسنل و نیز درج زمان مرخصی و مأموریت پرسنل از نیازمندی‌های هر محیط کاری است.

کنترل دسترسی

در هر سازمان و محیط کاری، نیاز به ایجاد محدودیت برای ورود به برخی بخش‌ها احساس می‌شود.

اتوماسیون رستوران اداری

سازمان‌های بزرگ و ادارات دولتی در داخل مجموعه خود امکان صرف تغذیه را مهیا کرده‌اند.

حضور و غیاب مدارس

هر روزه بخشی از زمان کلاس‌ها در مدارس و موسسات آموزشی صرف حضور و غیاب افراد می‌شود.

سامانه مراجعه کنندگان VM5

راهکار ارباب رجوع شرکت سامانه‌های بُعد پنجم که به نام «سامانه مراجعه‌کنندگان VM5» شناخته می‌شود.

اتوماسیون اماکن ورزشی

باشگاه‌های ورزشی، استفاده از امکانات را معطوف به پرداخت دوره‌ای شهریه می‌دانند.