سوالات متداول پشتیبانی

مرکز پشتیبانی بُعد پنجم

سوالات متداول پشتیبانی

سوالات متداول پشتیبانی

عدم نمایش مرخصی و ماموریت افرادی که ثبت شده ولی در گزارش نمایش داده نمی شود؟ ۱

هنگامیکه به افراد شیفت داده نمی شود , مرخصی و ماموریت افراد در گزارش نمایش داده نمی شود , برای حل این مشکل باید به پرسنل شیفت اختصاص داده شود.

بعد از اینکه ترددها را فراخوانی میکنم , وضعیت تمام ترددها بصورت " ورود یا خروج اضافه آزاد " نمایش داده می شود.۲

ابتدا باید بررسی کنید که افراد شیفت داشته باشند , بدین منظور به صفحه زمانبندی پرسنل رفته و فرد مورد نظر را انتخاب می کنیم. چنانچه شیفت داشته باشد در جدول شیفت های اصلی , شیفت فرد نمایش داده می شود . مرحله بعد چک کردن تاریخ شروع و پایان شیفت فرد در همین صفحه است . چنانچه تاریخ شروع و پایان بازه درستی باشد مشکل برطرف می شود.

عدم ثبت تردد مرخصی ساعتی و نمایش آن بصورت تردد نامعتبر به چه دلیل است ؟۳

هنگامیکه که تردد در برنامه بصورت کامل نباشد , یعنی هنوز خروج در آن روز ثبت نشده . ترددی که بصورت نامعتبر است را نمایش می دهد و هنگامیکه ترددها بصورت کامل ثبت شوند تردددها هم بدرستی نمایش داده می شوند .

در قسمت گزارش روزانه وقتی پرسنل انتخاب می شود , گزارش نمایش داده نمی شود.۴

پرسنل موردنظر لغو کار می باشد.

پس از فراخوانی افراد از دستگاه , پرسنل در قسمت اطلاعات پرسنلی مشاهده نمیشوند , علت چیست ؟۵

در اطلاعات پرسنلی تیک " نمایش پرسنل لغو کار شده " را بزنید چنانچه اسامی پرسنل در این قسمت بود پس از انتخاب اسامی تغییر قسمت را بزنید . در این صورت وارد پرسنل عضو می شوند .

میخواهم برای نرم افزار, مدیر با دسترسی محدود تعریف کنم ؟۶

تعریف مدیر با دسترسی محدود فقط در نسخه pro امکان پذیر است . در نسخه رایگان تنها می توان یک مدیر با دسترسی ارشد تعریف کرد و تفکیک دسترسی امکان پذیر نیست . همچنین توجه داشته باشید برای تعریف مدیر با دسترسی محدود حتما ابتدا یک مدیر با دسترسی ارشد تعریف کنید و مدیر دوم را با محدودیت تعریف کنید .