فروشگاه

MB-100

MB-100

فناوری تشخیص چهره و شناسایی اثرانگشت به همراه قابلیت استفاده از کارتهای بدون تماس، امکان ارتباط آنلاین از طریق شبکه و انتقال داده ها از طریق USB Flash Memory در کنار قیمت مناسب، یکی از برترین انتخابها جهت رفع نیاز سازمانها و شرکتهای در خصوص کنترل تردد پرسنل می باشد. این دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره با پردازنده قوی امکان شناسایی افراد را بر پایه تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت بدون تماس را به سهولت فراهم می نماید.

توضیحات

فناوری تشخیص چهره و شناسایی اثرانگشت به همراه قابلیت استفاده از کارتهای بدون تماس، امکان ارتباط آنلاین از طریق شبکه و انتقال داده ها از طریق USB Flash Memory در کنار قیمت مناسب، یکی از برترین انتخابها جهت رفع نیاز سازمانها و شرکتهای در خصوص کنترل تردد پرسنل می باشد. این دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره با پردازنده قوی امکان شناسایی افراد را بر پایه تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت بدون تماس را به سهولت فراهم می نماید.

0 نظر ثبت شده


نظر خود را ثبت کنید

;