فروشگاه

MP-53

MP-53

شناسایی بر پایه تشخیص چهره و کارت بدون تماس در کنار ویژگی هایی همچون دوربین عکسبرداری، خروجی رله و قیمت مناسب، دستگاه حضور و غیاب MP-53 را به ارزانترین دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مبدل نموده است.

توضیحات

شناسایی بر پایه تشخیص چهره و کارت بدون تماس در کنار ویژگی هایی همچون دوربین عکسبرداری، خروجی رله و قیمت مناسب، دستگاه حضور و غیاب MP-53 را به ارزانترین دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مبدل نموده است.

0 نظر ثبت شده


نظر خود را ثبت کنید

;