فروشگاه

A5 Pro

A5 Pro

تماس بگیرید

نرم افزار پیشرفته حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد که امکان تعریف چارت سازمانی و نیز شیفتهای کاری و جداول زمانی بدون محدودیت و دریافت خروجی اکسل و PDF را ممکن میسازد

توضیحات

نرم افزار پیشرفته حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد که امکان تعریف چارت سازمانی و نیز شیفتهای کاری و جداول زمانی بدون محدودیت و دریافت خروجی اکسل و PDF را ممکن میسازد

0 نظر ثبت شده


نظر خود را ثبت کنید

;