فروشگاه

A5 Lite

A5 Lite

رایگان

نرم افزار پایه حضور و غیاب با قابلیت محاسبه حقوق و دستمزد که بصورت رایگان همراه با دستگاههای حضور و غیاب به خریداران محترم عرضه میگردد

توضیحات

نرم افزار پایه حضور و غیاب با قابلیت محاسبه حقوق و دستمزد که بصورت رایگان همراه با دستگاههای حضور و غیاب به خریداران محترم عرضه میگردد

0 نظر ثبت شده


نظر خود را ثبت کنید

;