اخبار و مقالات

"همیشه یک گام جلوتر در فناوری و نوآوری"

نمایش 19 تا 48 از 30 نتیجه

دستگاه‌های شناسایی چهره با ماسک

معرفی دستگاه‌های حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک

ارتقای مدیریت زمان در محیط کار

راهکارهایی جهت بهبود مدیریت زمان در محیط کار

دستگاه‌های تشخیص چهره نور مرئی

بررسی دستگاه‌های مبتنی بر فناوری نور مرئی

امنیت فیزیکی چیست؟

ارائه راهکارهایی جهت ارتقای امنیت فیزیکی

شیوه انتقال اطلاعات دستگاههای حضور و غیاب

اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه را چگونه تخلیه کنیم؟

دغدغه ها پیرامون فناوری بیومتریک

بررسی نگرانی هایی که درباره این فناوری وجود دارد

سیستمهای بیومتریک و حضور و غیاب در ورزش

راهکارهایی که سامانه‌های بیومتریک در ورزش حرفه‌ای

چرا باید از سامانه های الکترونیکی حضور و غیاب استفاده کنیم؟

مزایای الکترونیکی سازی سامانه های حضور و غیاب و مح

فناوری بیومتریک، آینده‌ی سیستم‌های کنترل تردد

چشم‌انداز میان‌مدت سیستم‌های کنترل تردد


;