اخبار و مقالات

"همیشه یک گام جلوتر در فناوری و نوآوری"

نمایش 10 تا 39 از 30 نتیجه

درباره سیستم کنترل تردد

برخی ویژگیهای سیستمهای کنترل تردد

معرفی دستگاه‌های رده VLSpeed

بررسی فنی دستگاه‌های حضور و غیاب VLSpeed

کنترل غیبت کارمندان

کاهش هزینه های ناشی از غیبت پرسنل

چگونگی نظارت صحیح بر کارمندان

بررسی شیوه های نظارت بر کارکرد پرسنل

معرفی قابلیت PUSH-ADMS

دستگاه‌های حضور و غیاب با قابلیت PUSH-ADMS

مناسب‌ترین شیوه شناسایی بیومتریک

شیوه‌های شناسایی بیومتریک در سیستم‌های کنترل تردد

از سامانه‌های حضور و غیاب چه اطلاعاتی به دست می‌آوریم؟

قابلیت‌هایی که سامانه‌های حضور و غیاب در اختیارمان

شیوه بیومتریک شناسایی دندان و لب

امکان پیشرفت شیوه‌های جدید بیومتریک در آینده نزدیک

سیستم‌های کنترل تردد پس از کرونا

چشم انداز این صنعت در دوران پساکرونا چیست؟


;