نمایش 10 تا 24 از 15 نتیجه

فناوری بیومتریک، آینده‌ی سیستم‌های کنترل تردد

چشم‌انداز میان‌مدت سیستم‌های کنترل تردد

مزایای استفاده از سامانه های حضور و غیاب

ده مزیت کلیدی در استفاده از سیستم‌های حضور و غیاب

شیوه انتقال اطلاعات دستگاههای حضور و غیاب

اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه را چگونه تخلیه کنیم؟

تاریخچه مختصر بیومتریک

سیر کوتاهی در تاریخچه فناوری بیومتریک و سامانه‌های

قابلیت PUSH-ADMS

دستگاه‌های حضور و غیاب با قابلیت PUSH-ADMS

نکات حائز اهمیت در خرید سیستمهای حضور و غیاب

ذکر چند نکته مهم پیش از خرید دستگاه‌ها


;