نمایش 10 تا 20 از 11 نتیجه

دغدغه ها پیرامون فناوری بیومتریک

بررسی نگرانی هایی که درباره این فناوری وجود دارد

امنیت فیزیکی چیست؟

ارائه راهکارهایی جهت ارتقای امنیت فیزیکی


;