نمایش 1 تا 15 از 15 نتیجه

سیستم‌های کنترل تردد پس از کرونا

چشم انداز این صنعت در دوران پساکرونا چیست؟

دستگاه‌های شناسایی چهره با ماسک

معرفی دستگاه‌های حضور و غیاب تشخیص چهره با ماسک

ارتقای مدیریت زمان در محیط کار

راهکارهایی جهت بهبود مدیریت زمان در محیط کار

دستگاه‌های تشخیص چهره نور مرئی

بررسی دستگاه‌های مبتنی بر فناوری نور مرئی

امنیت فیزیکی چیست؟

ارائه راهکارهایی جهت ارتقای امنیت فیزیکی

دغدغه ها پیرامون فناوری بیومتریک

بررسی نگرانی هایی که درباره این فناوری وجود دارد

سیستمهای بیومتریک و حضور و غیاب در ورزش

راهکارهایی که سامانه‌های بیومتریک در ورزش حرفه‌ای

از سامانه‌های حضور و غیاب چه اطلاعاتی به دست می‌آوریم؟

برخی از قابلیت‌هایی که سامانه‌های حضور و غیاب در ا

چرا باید از سامانه های الکترونیکی حضور و غیاب استفاده کنیم؟

مزایای الکترونیکی سازی سامانه های حضور و غیاب و مح


;